فصل 7 نمایش اعداد رادیکالی روی محور اعداد

حجم فایل : 506.0 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 7
بنام خدا نمایش اعداد رادیکالی روی محور اعداد
فصل 7
نمایش اعداد رادیکالی روی محور اعداد :

می دانیم وتر مثلث قائم الزاویه ای با اضلاع مجاور به زاویه قائمه 1 و 1 سانتی متر است.پس برای نمایش روی محور اعداد کافیست روی(1+) محور اعداد مثلث قائم الزاویه تشکیل دهیم برای نمایش کافیست به همان اندازه پرگار را باز کرده و از +5 کمان بزنیم در حالت کلی برای نمایش می توان از شکل زیر استفاده کرد به طور مثال پایان...